ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซด์ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ?

ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซด์ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ?
มากที่สุด
149  43.7%
มาก
77  22.6%
ควรปรับปรุง
61  17.9%
ปานกลาง
32  9.4%
น้อย
22  6.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  341
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2009 เวลา 11:18 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018 เวลา 18:35 น.