ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซด์ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ?

ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซด์ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร ?
มากที่สุด
149  43.1%
มาก
77  22.3%
ควรปรับปรุง
66  19.1%
ปานกลาง
32  9.2%
น้อย
22  6.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  346
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2009 เวลา 11:18 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 14:01 น.